Etter to år og fire utlysninger så det endelig ut til å løse seg, men så...