Her har kommunestyret vedtatt nye satser– vil få 60 prosent bedre betalt