Stor interesse på messe, men neste år vurderer de å ha etterpålag (som sunndalingene hadde)