Lokalt firma sikret seg oppdrag med vegvesenet og Mesta

foto