Vil rive tomannsbolig for å anlegge parkeringsplass