Hun har gitt avkall på sin russiske nasjonalitet: – Det politiske systemet har råtnet

foto