– Vil kunne føre til at reiselivet blir heilårleg, ikkje berre knytta til sesong

foto