Dette er planene for utvikling av de to nyinnkjøpte anleggene