Siv Sundgot kjempet seg tilbake til livet etter å ha mistet sønnen