Skiløpere utløste skred: – Lav faregrad betyr ikke at det ikke går skred