Grimstad er kritisk til innføringen av Helseplattformen