Milliardinvesteringer står for tur: – Rene «klånådykjå»

foto