- Det kommer mange familier. Vi trenger alle rommene