Vedtak om veg - og om mottak av farleg avfall

foto
Bergmesteren Raudsand:Tiltakshavar får dispensasjon for vegløysing, og   FOTO: ØIVIND LEREN