Elever går glipp av mange penger - dropper søknaden eller unnlater å signere