Rekordresultat i 2020: - Men med den såkalte Royalsaken som bakteppe er vi spente på utviklingen i 2021