Vil ha rundkjøring i ulykkesbelastet kryss – mulig med forskuttering