Samarbeider om prosjekt som skal styrke lokal matkultur