I forbindelse med ekstremværet Hans, sender Statsforvalteren ut nødvarsel til flere kommuner i regionen, blant annet Surnadal og Sunndal.

Varselet vil være på norsk, engelsk og tysk og er beregnet på blant annet reisende turister som oppholder seg i fjellet. Varselet vil treffe alle som oppholder seg i områdene, også personer som ikke primært er i målgruppa.

Varslingen lyder:

«Det er ventet ekstremt mye nedbør i deler av Sør-Norge. Ta forholdsregler og følg råd fra myndighetene. Vurder nøye om reisen faktisk er nødvendig. Mer informasjon her: https://www.yr.no/nb/ekstrem/hans»

«Extremely heavy rain is expected in parts of South Norway. Take precautions and follow the advice from emergency authorities! Carefully consider whether the journey is necessary. Information in English: https://www.yr.no/en/extreme/hans»

«In Teilen Süd-Norwegens werden extrem starke Regenfälle erwartet. Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen und befolgen Sie die Anweisungen der Behörden. Überlegen Sie sorgfältig, ob die Reise tatsächlich notwendig ist. Weitere Informationen hier: https://www.yr.no/nb/ekstrem/hans»

Les mer om myndighetenes nødvarsel her.

Lokal SMS-varsling

Sunndal kommune har også sendt ut eget SMS-varsel til alle innbyggere:

"Sunndal kommune henstiller om generell aktsomhet i forbindelse med ekstremværet "Hans". Unngå ferdsel ved og rundt vannveier, bratte fjellsider og skråninger. Sikre gjenstander for å unngå skade, og klargjør egenberedskapen om du bor i utsatte områder. Se mer informasjon her."