– Dramatisk etter ras i Vistdal - én skal være lettere skadd

foto