Tomta er solgt og arbeidet har startet. Likevel mener de arbeidet kan og må utsettes

foto