Kostnader og størrelse på ny barnehage er under vurdering