Dødsfallene i Kristiansund: – Gjennomfører en rekke vitneavhør

foto