– Det er viktig at vi har et godt politisk klima, som gjør at det føles trygt å delta i lokalpolitikken

foto