Enorme tap: - Vi har sannsynligvis verdens tetteste bestand av gaupe

foto