Turistattraksjon skal forbedres for besøkende. Nå etterlyses innspill