Asbjørn Eggebø Næss var med i redningsgruppa som fant de omkomne i Øksendalen. Til Friflyt.no forteller han hva de erfarne skifolkene tror skjedde forut for tragedien. Og deler sine tanker om hva en kan lære av den verste skredulykken med nordmenn siden Vassdalulykken i 1986.

Det var seks personer som la ut på turen mandag morgen, men bare to kom ned igjen. Redningsgruppa har kommet fram til et sannsynlig hendelsesforløp som de baserer på antagelser ut fra funn og observasjoner i området da de sjøl var inne i Kannsdalen onsdag, altså to dager etter ulykken.

Næss forteller at de seks skilte lag omtrent 100 høydemeter nedenfor Frusalhalsen. De fire andre ville få mer skikjøring ut av dagen, og tok på fellene og fulgte flanken opp mot Glennfjellet. Det var vind, noe nedbør i form av snø, og dårlig sikt. På grunn av sikten virker det naturlig å oppsøke en flanke med flere referanser i form av renner og formasjoner, forteller han.

– Skredet ser ut til å ha kommet overraskende på de fire ovenfra, idet de var i ferd med å snu. Alt tyder på at snøskredet var naturlig utløst, og at de antok de befant seg på et trygt sted. Det virker klart at de hadde stoppet for å snu før skredet kom, sier Næss til friflyt.no.

– De var erfarne karer, og gjorde helt sikkert vurderinger sammen underveis. Men det må også være lov å si at de snudde for sent. Dette er et typisk tilfelle hvor det blir vanskelig å skille mellom risiko og fare. Når blir det farlig? Når er vi i grenseland? Dette er vanskelig for alle, også vi som driver mye med dette her. Jeg har selv gjort grove feil, og alle som har sett Supervention vet det. Samtidig er det i slike tilfeller vi erfarer, og blir erfarne, sier Asbjørn.

Han peker også på eksponeringstid som en årsak til at de fire omkomne er utsatt, selv om de alle var både erfarne og lommekjente. Jo mer du er på fjellet, jo mer øker faren for at noe kommer til å skje.

Næss viser også til at skredfaren denne uka for første gang denne vinteren hadde faregrad 2 - moderat. Det er dobbelt så høy skredfare som ved faregrad 1 - liten.

Les mer her.