Norsk teaterråd har fordelt årets midler til spel og friluftsspill. 38 spel fra 17 fylker får støtte fra Spelfondet til sin aktivitet i 2014. Blandt disse er musikkspillet i Sunndal, som får 120.000 kroner i støtte. Bare fire andre får en så høy sum som "ladyen".

Også "Fru Guri av Edøy" får støtte, 100.000 kroner, framgår i en pressemelding fra teaterrådet.

- Vi er stolt over å dele ut 2,8 mill fra Spelfondet i år. Samtidig er det viktig å understreke at søkesummen er over fire ganger så stor. Jeg er sikker på at våre kulturpolitikere ser potensialet her for økt aktivitet og vil øke bevilgningene neste år, sier styreleder i Norsk teaterråd Ivar Christiansen.

Spelene drar årlig over 200 000 tilskuere og engasjerer over 10 000 aktører. Årets tildelinger er fra kr 20 000 til 120 000. Og det er stor variasjon i tema, størrelse og lokalisering, men preges naturlig nok i år av Grunnlovsjubileet.

Spelfondet er en statlige tilskuddsordning til historiske spel og friluftsspill. Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon med 17 medlemsorganisasjoner som driver med amatørteater i Norge.