En ung mann fra Tingvoll er i Nordmøre tingrett dømt til 36 dager fengsel og til å betale en bot på 12.000 kroner etter at han i august kjørte bil på Tingvoll til tross for at han var påvirket av alkohol, hasj og Rivotril-tabletter, tilsvarende en alkoholkonsentrasjon i blodet på over 1,2 promille.

Etter å ha kjørt bilen i grøfta inntok han også alkohol, til tross for at han må ha forstått at kjøringen kunne medføre politietterforskning. Den unge mannen rygget bilen ut av vegbanen og ned i grøfta slik at kjøretøyet ble stående fast.

Mannen, som er i slutten av tenåra, avga en uforbeholden tilståelse i tingretten. Han fikk ni dager i tilståelsesrabatt da straffen skulle utmåles. I skjerpende retning la retten vekt på at han kjørte bil med høy påvirkningsgrad, og at farepotensialet var stort. Han mister førerkortet i to år, og må ta ny førerprøve før han kan sette seg bak rattet igjen.