Lurer du på hva som skjer med etableringen av nye Molde kommune? Da bør du følge med på nyemolde på internett. Det er også mulig å like nyemolde på Facebook. Det er kommunene Molde, Nesset og Midsund som har gått sammen om å etablere disse kommunikasjonskanalene, og redaktøren er prosjektleder Britt Rakvåg Roald, kommer det fram i en pressemelding.

- Nettsiden blir en viktig arena for innbyggere, ansatte i kommunene, politikere og media. Her kan alle se når vi har møter, og finne møtedokumenter og informasjon om arbeidsgrupper og øvrige prosesser, sier prosjektlederen. Innholdet kan leses like godt på mobil og nettbrett som på pc, sier Rakvåg Roald i meldingen.

Den nye nettsiden er et supplement til kommunenes egne nettsider, og får en levetid på knappe tre år.  Når en ny kommune etableres 1. januar 2020, så vil en permanent kommuneportal for Nye Molde kommune være på plass.

- Nettsiden som vi lanserer i dag er et av mange tiltak som skal sikre at prosessene blir så åpne som mulig, sier Rakvåg Roald.

- Involvering av ansatte og innbyggere er et sentralt element i intensjonsavtalen mellom de tre kommunene.

Mer kommer

Foreløpig er det lite innhold på siden, men det som ligger der er sentralt. Intensjonsavtalen, referater fra interimsstyremøtene er noen eksempler.

– Nettsiden blir fortløpende oppdatert. Blant annet blir det etablert en rekke arbeidsgrupper i løpet av våren. Hva disse arbeidsgruppene skal arbeide med, og hvem som er med i gruppene, kan alle lese på nettsiden, sier Rakvåg Roald.  Nyheter og milepæler vil også bli delt på Facebook.

Kommunikasjonsmedarbeiderne i Molde kommune har bistått prosjektlederen med lanseringen og skal også hjelpe til med løpende oppdateringer i tiden fremover.

- Vi er opptatt av at alle som ønsker det kan sette seg inn i hva vi jobber med og komme med innspill. Om noe av det som står på nettsiden er uklart, eller om det er noen spørsmål, så vil vi gjerne ha tilbakemelding, sier prosjektlederen.