Ungdommens kommunestyre hadde møte i kommunestyresalen i går og donerte der penger til tiltak direkte rettet mot utsatte barn.

I den forbindelse var Ragnhild Bakken til stede.

- Jeg har ingen gaver å gi i retur, men jeg har denne papir-rosen. Tusen takk for gaven. Det var overraskende og veldig hyggelig, sa Ragnhild Bakken.

I forbindelse med årets slutt, ga ungdommens kommunestyre kr 10 000,- til Helse- og barneverntjenesten. Disse pengene er øremerket trivselstiltak for BAPP.

BAPP er ei gruppe for barn av foreldre med psykiske og/eller rusproblemer. BAPP-gruppene skal være et gratis forebyggende og styrkende helsetilbud for barn mellom 8 og 12 år i Sunndal kommune. BAPP er et samarbeid mellom kommune og sykehuset i Levanger.

Ragnhild Bakken forteller at å være barn av foreldre med psykiske lidelser og/eller rusproblemer er ofte et tabubelagt tema. Barna sier selv at å møte andre barn som har det likens gjør godt. Mange av barna i BAPP-gruppene tror at «det er bare jeg» som har det slik.

Målet med BAPP er å informere barna, opplyse barna og lære barna å takle følelsene sine. Noen føler skam, noen føler sinne.

Av nordmørskommunene er det kun Sunndal som har et BAPP-tilbud.

I løpet av høsten har BAPP til sammen 10 møter med foreldre og barn. Ett oppstartsmøte med foreldrene, deretter åtte møter med barna- så et avsluttende møte med foreldrene igjen.

«Å få en så stor pengegave fra UKS er et utrolig verdifullt bidrag. Nå kan vi kjøpe inn pizza, tegnesaker, brettspill og andre ting vi trenger for BAPP-kveldene», sier Ragnhild Bakken.

Ordfører Peder Vorren og resten av ungdommene i UKS er glade for å bidra.

- Det kjennes godt for oss å få være med å bidra, sa Hanna Wergeni.