Fengselsstraffen utsettes med en prøvetid på to år mot at han gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring.

Det var i januar 2017 han promillekjørte. Han hadde drukket på en fest fra fredags kveld til lørdags morgen, forklarte han, og trodde ikke at han hadde promille da han satte seg i bilen på lørdags ettermiddag, men alkoholkonsentrasjonen ble målt til 0,5.

Retten fant det skjerpende at han kjørte en lang distanse og hadde en yngre passasjer i bilen.

Han må avlegge full ny førerprøve før han kan få tilbake førerretten, heter det i domsslutningen fra Nordmøre Tingrett.