Her blir det akuttmottak for 250 flyktninger om noen uker