Vil oppheve en del av reguleringsplanen for E39 Klettelva - Otneselva

foto
Kart som viser vedtatte reguleringsplaner for E39 og reguleringsplanområde for Klettelva næringsområde (rød linje). Del som er innenfor boksen skal fjernes. Foto: Heim kommune