– Vi anbefaler ikke å sykle inn hit. Det finnes ikke rassikre ruter

foto