Invitasjon skapte brennheit debatt blant politikerne