Vurderer å skaffe brakkeboliger til flyktninger

foto