Bransjens gullrekke og Thor Gotaas TREffast i kulturhuset