Innstillingen er klar - nå er det opp til kommunestyret