Tapet av en nær venn var tungt å bære. Hilde fant trøst i det hun selv brenner aller mest for

foto