Innfører påbud om munnbind og antallsbegrensning i butikker