Marianne Bergem i Surnadal Røde Kors retter en stor takk til alle som har bidratt - blant annet til at det kom inn nærmere 26.000 kroner til foreningens arbeid gjennom loppemarked og basar.

Det sto kø av folk utenfor Røde Kors-huset på Bøvra da markedet åpnet på lørdag. Det var lokale folk og også en god del som hadde reist et stykke for å komme til Surnadal. De ivrigste ante nok at det kunne være verdifulle antikviteter blant loppene - noe det ofte er.

Men folk fortsatte å strømme på utover dagen og bidro både med å kjøpe lopper og å kjøpe lodd ved basaren.

Samt at de benyttet anledningen til en kopp kaffe og bakels - og mye annet godt - i teltet utenfor Røde Kors-huset.

Ellers fikk loppemarkedet en ekstra dimensjon gjennom at Røde Kors hadde bøsser ute og samlet inn penger til hjelp til jordskjelvrammete i Nepal.

- For oss passet det godt å bruke denne anledningen til å starte innsamlingen siden vi allerede hadde planlagt loppemarked. Her må vi få lov til å trekke fram Pipelife som har holdt lotteri i matpausen og fått inn kr 5.000. Pengene har de levert videre til oss for at vi skal formidle dem videre, forteller Bergem.

Innsamlingen fortsetter for øvrig fram til neste lørdag når også Surnadal Røde Kors er med på å markere 150-årsjubileet for Norges Røde Kors. Det vil altså være mulig å gi til Nepal hele uka og kommende lørdag.

- Alt i alt vil vi i hvert fall si at arrangementet på lørdag har vært en suksess for oss i Surnadal Røde Kors, sier Marianne Bergem.