FHI: Britisk mutant utgjør 50-70 prosent av tilfellene i Oslo