Tirsdag denne uka blir det bålaksjon i Surnadal, dette for å markere uroen Bondelaget føler over den rådende landbrukspolitikken.

- Surnadal Bondelag er opptatt av at landbruksnæringa skal ha rammevilkår for å utvikle seg videre og at vi får en landbrukspolitikk som gir fortsatt grunnlag for verdiskaping og arbeidsplasser i Surnadal, skriver Sivert Mauset i Surnadal Bondelag.

- Vi oppfordrer alle våre medlemmer og venner av landbruket lokalt til å tenne et bål tirsdag 31. januar. Vi tenner på bålet klokka tre og vil avrunde i god tid før klokka fire.

Bål over hele landet skal være som et varsel om at Regjeringas jordbruksmelding fører matproduksjonen i feil retning.

- Ved å tenne bål i hele landet vil vi protestere mot en jordbruksmelding som gir økt liberalisering og svekker politikken. Det er ingen selvfølge at vi har et jordbruk fra nord til sør i dette landet, og et mangfold av gårder. Det er dette vi brenner for og vil ha mer av, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag i en pressemelding.

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.