Søker om økonomisk støtte: - Prosjektet er fortsatt i en tidlig fase

foto