- Har satsa på utvikling av eksisterende bedrifter