Det er meldt store nedbørsmengder utover dagen og natt til tirsdag. Kriseledelsen i Rindal kommune hadde felles møte med Surnadal kommune i går ettermiddag. Der var hovedfokuset felles vassdrag, Surnavassdraget og eventuell fare for flom.

Kritiske punkt innenfor teknisk sektor har vært vurdert, slik som vann, avløp og veier. Det var også en gjennomgang angående helseberedskap, spesielt hjemmetjenesten, for hjemmeboende eldre.

Ordføreren har allerede i går kveld opprettet kontakt med Røde Kors og Sanitetsforeningen for bistand ved eventuelle beredskapsbehov.

Rindal kommune følger situasjonen nøye, og det vil bli flere møter i kriseledelsen ved behov.

Vi oppfordrer innbyggerne til å følge med på værsituasjonen, og i forkant av nedbøren å sikre i og rundt egne eiendommer ved behov.

Teknisk vakt i Rindal kommune har tlf 41 64 50 70.