De har blitt våre nye naboer og kollegaer, men hvordan har de det her?