Det er fagbladet Politiforum som har gjort en spørreundersøkelse for å finne ut hvilke politidistrikter som er verst og best når det gjelder ytringsklima.

På spørsmålet «Har du selv unnlatt å ytre deg fritt internt av frykt for at det skal få konsekvenser fra egen karriere?» er det Møre og Romsdal politidistrikt som har størst andel av ansatte som svarer ja blant alle politidistriktene i landet.

Det er kun ett spørsmål hvor Møre og Romsdal gjør det «bedre» enn landsgjennomsnittet – på spørsmålet om man har blitt stanset eller forsøkt stanset fra å uttale seg.

Se tallene og alle spørsmålene i tabell i bunnen av saken.

Sammen med Møre og Romsdal er det Agder, Sør-Øst, Sør-Vest og Øst som har markant mer misfornøyde ansatte enn landsgjennomsnittet.

Ikke overrasket

Politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal er ikke overrasket over at politidistriktet kommer dårlig ut.

– Det er bra at ansatte får komme til orde og får uttale seg om viktige problemstillinger. Problemstillingene som blir fokusert på, stemmer i stor grad overens med flere av spørsmålene i politiet sin medarbeiderundersøkelse. Svarene er derfor i stort ikke overraskende. Det er problemstillinger vi har arbeidet med etter at medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført, og som vi kommer til å arbeide med videre, skriver han i en e-post til Politiforum.

Øyvind Kvalvaag er lokallagsleder for Politiets Fellesforbund i fylket. Han sier til fagbladet at de tillitsvalgte har lagt merke til problemene.

– Vi har dette temaet inne på våre handlingsplaner og vi diskuterer det ofte i så vel formelle fora som IDF og AMU, som i uformelle fora med arbeidsgiver. Vi opplever at arbeidsgiver har et genuint ønske om å endre på dette, sier Kvalvaag til Politiforum.