Slik gikk kloringa av elva på oversiden av fiskesperra